Consultancy

Naast hosting services en domein registratie kan XOBIT IT Services u ook helpen bij consultancy diensten. Deze diensten omvatten advies, implementatie en probleemoplossing.

Stel u wilt voor uw organisatie de IT in sourcen (IT binnen huis brengen). Via XOBIT IT Services krijgt u dan advies welke hardware en licenties hiervoor benodigd zijn toegespitst op uw organisatie. Dit advies zal dan rekening houden met al uw wensen en aanbevelingen bevatten. 

Indien gewenst kunt u het gegeven advies door ons laten implementeren. XOBIT IT Services kan dan, indien gewenst, ook de hardware en licentie aanschaf via onze leveranciers voor u doen. Dit mag u natuurlijk ook zelf doen bij uw eigen leverancier.

Zodra de hardware en licenties binnen zijn zullen wij de nieuwe omgeving helemaal inrichten en documenteren. Deze documentatie zal aan u overgedragen worden nadat de omgeving operationeel is, en u besluit om operationeel beheer niet via XOBIT IT Services te beleggen. Deze documentatie bevat dan onder andere de installatie handleidingen, de gebruikte licentiecodes, ingestelde accounts voor de verschillende taken en de ingestelde wachtwoorden.

Indien u het operationeel beheer van de omgeving door XOBIT IT Services wilt laten doen zal de documentatie in ons systeem blijven en up to date gehouden worden met alle wijzigingen ten tijde van het beheer. Deze documentatie is ten alle tijde opvraagbaar, en zal altijd overgedragen worden indien u besluit om de diensten niet meer via XOBIT IT Services af te nemen.

XOBIT IT Services is ook in staat u te adviseren in zaken als de huidige status van uw beveiliging. XOBIT IT Services bied een Security scan aan, waar een rapport uit komt met adviezen welke punten in de huidige beveiliging beter kunnen en wat de voor en nadelen hiervan zijn. Indien gewenst kan XOBIT IT Services deze adviezen ook implementeren in uw omgeving.

Ook voor een contra expertise (second opinion) is XOBIT IT Services uw partij. Heeft u een advies gekregen van uw IT leverancier dan kan XOBIT IT Services toetsen of dit aan uw wensen voldoet. Ook kunnen wij kijken of de begrote kosten markt conform zijn, en of er niet bespaard kan worden op kosten.